OBJEDNÁVKA SÍDLA SPOLEČNOSTI V OSTRAVĚ

Postup objednání

Postup objednání doručovací adresy v Ostravě, poskytnutí sídla pro firmy v Ostravě nebo virtuální kanceláře s asistentkou a telefonem je snadný. Pro objednání vyplňte následující formulář zde
nebo volejte (+420) 602 654 355.

 

Doklady nutné pro uzavření objednávky:

Pro služby poskytnutí sídla firmy, případně virtuální kanceláře potřebujete:

  • zakladatelskou listinu společnosti nebo aktuální výpis společnosti z obchodního rejstříku,
  • jeden doklad totožnosti statutárního orgánu společnosti, společníka, akcionáře společnosti nebo zmocněného zástupce jednajícího za společnost na základě plné moci

Pro službu Poskytnutí doručovací adresy v Ostravě potřebujete:

  • jeden doklad totožnosti objednatele uzavírajícího objednávku

 

Úhrada první platby za služby

  • v hotovosti při uzavření objednávky
  • předem na základě zálohové faktury