POSKYTNUTÍ SÍDLA FIRMY V OSTRAVĚ

Sídlo firmy v Ostravě jako obchodní výhoda

Chcete řídit svou firmu efektivně a bez velkých nákladů? Zároveň potřebujete mít sídlo v jihomoravské metropoli, ale nechcete za ni dávat měsíčně desetitisíce korun? Pak je SidloprofirmyOstrava.cz tou správnou odpovědí na vaše otázky.
Kromě adresy a nonstop příjmu a přeposílání pošty můžete mít také služby recepce, asistentku, pronájem jednacích prostor a další vymoženosti virtuální kanceláře na přání. Získejte image úspěšné společnosti.
Pokud zakládáte novou firmu, musíte si určit její sídlo. To je nejen otázkou prestiže, ale také strategie vaší firmy. Vhodná lokalita je v mnohých případech důležitá i pro vaše klienty.
Pokud se chystáte expandovat do dalších lokality, je jasné, že by se vám stabilní pronájem kancelářských prostor nejen nevyplatil, ale také zbytečně prodražil. I pro vás je určena naše nabídka SidloprofirmyOstrava.cz.

Cena sídla pro firmy nebo místa podnikání pro OSVČ:

Sídlo Ostrava - Klínová 620/1 - cena: 399 Kč* / měsíčně nebo 299 Kč* / měsíčně při platbě na rok

  * Uvedené ceny jsou bez DPH (21%)

Srovnání všech programů SidlaprofirmyOstrava.cz

Detailní srovnání jednotlivých balíčků služeb naší virtuální kanceláře Ostrava.
Všechny balíčky služeb: Doručovací adresa v Ostravě / Poskytnutí sídla pro firmy v Ostravě / Sídlo pro firmy s asistentkou a telefonem.

 

Jak funguje pronájem sídla firmy v Ostravě?

Je to jednoduché. Pokud si objednáte některou z našich služeb na měsíc, tři měsíce nebo rok, za stanovený poplatek obdržíte adresu, kterou si můžete v obchodním rejstříku uvést jako dílo firmy. Jedná se o pronájem, který po uplynutí stanovené doby můžete prodloužit nebo zrušit. Stejně tak si můžete kdykoliv během pronájmu vybrat jiný balíček služeb, který lépe vyhovuje požadavkům vaší firmy.
Vaše skutečné sídlo přitom může být v jiném městě a na jiné adrese. SidloprofirmyOstrava.cz vám poskytne atraktivní adresu pro zápis do obchodního rejstříku a další služby virtuální kanceláře, jako je například evidence a dosílka doručené pošty na korespondenční adresu, označení vaší společnosti na budově a mnoho jiných služeb.

Stabilní zázemí virtuální kanceláře na ostravské adrese

Našich sužeb můžete využít i při jednání s úřady, pokud například nechcete kvůli administrativě stěhovat svou firmu mimo Ostravu. Abyste se vyhnuli zbytečným nákladům a administrativním potížím, stačí si objednat SidloprofirmyOstrava, a za cenu od 299 Kč* měsíčně získáte stabilní adresu v Ostravě, i když vaše firma bude sídlit jinde. Veškerá administrativa pro vás přitom zůstane na stejných úřadech a institucích přesně tak, jak jste byli doposud zvyklí, včetně daňových odvodů v dané lokalitě.
Mezi naše klienty také velmi často patří firmy, které často mění místo působnosti, ale změna sídla firmy by nebyla vhodná kvůli důvěryhodnosti a také z hlediska administrativních úkonů.

Úspora nákladů spojená s pronájmem sídla firmy v Ostravě

Pronájmem sídla firmy v Ostravě získáte nejen atraktivní adresu za zlomek pronájmu nemovitosti, ale také mnoho administrativních služeb skutečné kanceláře. Uspoříte přitom spoustu nákladů, které by za normálních okolností musely plynout do chodu vaší kanceláře, na pronájmy komerčních prostor, telefony, energie a pracovníky.
Image vaší firmy zůstane bez poskvrnky. Navíc můžete využít služeb našich krátkodobých pronájmů jednacích prostor, které jsou plně vybavené prezentační technikou a nalézají se v atraktivním prostředí krásné kancelářské budovy. Na požádání pro vás zajistíme i služby asistentky k ruce, administrativní podporu nebo catering.
Úschova a následné přeposílání vaší pošty probíhá rychle a profesionálně. Uspořte svůj čas a peníze.

Výhody pronájmu sídla firmy v Ostravě a poskytnutí sídla společnosti

Nabízíme profesionální služby připravené na míru firmám, se kterými spolupracujeme. Neustále zvyšujeme kvalitu našich služeb a tím i komfort pro naše zákazníky. Našim klientům poskytujeme vždy nějakou přidanou hodnotu. Poskytnutí sídla firmy je ideální, pokud začínáte nebo se nechcete dlouhodobě a finančně vázat, ale zároveň potřebujete atraktivní adresu pro jednání s klienty a úřady.

Současná právní úprava problematiky sídla společnosti dle obchodního, občanského a živnostenského zákona:

Súčinností k 20. červenci 2009 parlament České republiky přijal zákon č. 215/2009 Sb., který také novelizoval znění § 19c občanského zákoníku týkající se sídla společností tak, že nová právní úprava přináší právo pro právnické a i fyzické osoby zvolit si svobodně své sídlo, a to i odlišně od místa, kde je její skutečná správa. Tímto uzákoněním uvedl znění § 19c občanského zákoníku do souladu s právem Evropských společenství upravujícím svobodu usazování se společností v rámci území členských států EU.

Novelizované znění § 19c občanského zákoníku v aktuální podobě: § 19c

(1) Při zřízení právnické osoby se určí její sídlo. Sídlo právnické osoby nesmí být v bytě, pokud to odporuje povaze právnické osoby nebo rozsahu její činnosti.
(2) Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí, uvede-li její zakladatelský dokument název obce, kde je sídlo právnické osoby. Plnou adresu sídla navrhne právnická osoba zapsat do veřejného rejstříku.
(3) Každý se může dovolat skutečného sídla právnické osoby. Proti tomu, kdo se dovolá sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže právnická osoba namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě.

Uživatelé služby pronájmu adresy sídla společnosti Ostrava musí splnit následující zákonné podmínky:

1.Viditelně označit obchodní firmou, názvem nebo jménem, příjmením a identifikačním číslem objekt, v němž si určili místo podnikání. Označení sídla firmy na budově je součástí našich balíčků adresy sídla pro firmy v Ostravě.
2.Předložit k ohlášení živnosti doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo. K doložení právního titulu pro užívání prostor stačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, které vám v rámci pronájmu sídla pro firmy Ostrava poskytneme.
3.Zajistit přebírání písemností zasílaných na adresu sídla společnosti. Příjem a přeposílání pošty je samozřejmou součástí všech našich balíčků.

 

V případě zájmu zařídíme potřebné úkony za Vás jako službu navíc k poskytnutí sídla firmy v Ostravě. Stačí nás jen kontaktovat.